Hjem

   Tannlege 

Erik Gjemmestad

Vi prøver å gi en personlig behandling til våre pasienter. Etter den første grundige undersøkelsen, får du forslag til hva som bør gjøres. Dreier det seg om større arbeider, gir vi et prisoverslag. Du kan selvsagt be om forhåndspris for enklere behandling også.

Som allmennpraktiker med lang erfaring, kan jeg utføre det meste. Men noen ganger er det behov for spesiell kompetanse. Du vil da bli henvist til en spesialist for å sikre deg den beste behandlingen.

Tannlege

Erik Gjemmestad

Hotvetveien 130

3023 Drammen

Tlf 32820700