Tilbud

Fokus på tannlegeskrekk

Plastfyllinger

 

Gullfyllinger

 

Rotfyllinger

 

Kosmetisk tannpleie / bleking av tenner

 

Kroner, broer, proteser

 

Implantater. Tannlege autorisert for implatatprotetisk

behandling med trygderefusjon

 

Fjerning av visdomstenner

 

Forebygging og behandling av tannløsningssykdom/periodontitt

 

Bittskinner ved tannslitasje, tanngnissing og kronisk hodepine

 

Snorkeskinne

 

Regelmessig innkalling etter behov

   Tilbud:

 

 

Tannlege

Erik Gjemmestad

Hotvetveien 130

3023 Drammen

Tlf 32820700